Projekty infrastrukturalne

W tym zakresie KTF S.A. świadczy usługi jako doradca instytucji samorządowych i współorganizator takich projektów infrastrukturalnych jak, m.in. budowa dróg i mostów, opracowania strategii komunikacyjnej dużych miast, wdrażanie biletu elektronicznego.